0 artikala

.

WOW d.o.o.

Marina Držića 2, 42000 Varaždin

OIB: 47632471278     Matični broj: 4133862

Registarski sud: Trgovački sud u Varaždinu

Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar: 110041516

Temeljni kapital:  238.400,00 kuna

Žiro račun:  ERSTE & STEIERMARKISHE BANK d.d., Jadranski trg 3, 10000 Zagreb

Broj račun: IBAN:  HR3324020061100711881

Žiro račun:  Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, 10000 Zagreb

Broj račun: IBAN:  HR4923400091110620247

 

URED - SKLADIŠTE

Zagrebačka 65, 42000 Varaždin

Tel: +385 42 555 282

E-mail: prodaja@wowshop.hr

www.wowshop.hr

Radno vrijeme: PON - PET: 8:00 - 16:00h