0 artikala

Zaštita osobnih podataka i politika privatnosti

 

Prema zakonu Republike Hrvatske o zaštiti osobnih podataka, osobni podatak definiran je kao svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili podatak kojim se može identificirati osoba, utvrditi identitet izravno ili neizravno. WOW d.o.o. te podatke tretira kao osobne podatke. 

Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

Pravne osnove za obradu osobnih podataka sukladno propisima EU i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka su sljedeće: 

-          kada ste pristali na obradu (privola),

-          kada je to potrebno za sklapanje ili izvršavanje ugovora,

-          u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza,

-          u svrhu legitimnih interesa tvrtke WOW d.o.o. odmjerenih u odnosu na vaša prava glede zaštite osobnih podataka,

-          kada je to potrebno u pravne svrhe.

Izjava o privatnosti

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije Kupaca internet stranice wowshop.hr odnosno u procesu registracije Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama Internet stranice wowshop.hr.
Ova Izjava o privatnosti je sastavni dio Općih uvjeta poslovanja WOW d.o.o i Općih uvjeta poslovanja wowshop web trgovina.

WOW d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice wowshop.hr pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade WOW d.o.o. Marina Držića 2, Varaždin obrađuje osobne podatke.


WOW d.o.o. se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza, informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Svi djelatnici WOW d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Upućuju se Kupci Internet stranice wowshop.hr odnosno Korisnici primatelji obavijesti o proizvodima i akcijama wowshop.hr da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke WOW d.o.o. prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor.

WOW d.o.o. štiti privatnost korisnika usluga na način da prilikom realizacije traženih usluga i davanjem obavijesti uz naše usluge, koristimo isključivo podatke koje korisnik pristane dati.
Obvezujemo se da osobne informacije nećemo dijeliti, iznijeti ni dati trećim osobama. Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.  Svaki Kupac odnosno Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu gdrp@wowshop.hr.

Svi se podaci o Korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici WOW d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Prihvaćanjem ove Izjave o privatnosti klikom prilikom registracije Kupca odnosno prijavom na Internet stranici wowshop.hr od strane Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama wowshop.hr, Kupac odnosno Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

Davanje osobnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na Internet stranicu wowshop.hr, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama

WOW d.o.o. ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. WOW d.o.o. za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

Ako pružate podatke u ime druge osobe, morate se pobrinuti da je ta osoba upoznata s ovim pravilima o zaštiti privatnosti prije no što to učinite. Ako ste mlađi od 16 godina, molimo vas da ne koristite stranice www.wowshop.hr

Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

Newsletter

Kod registracije za newsletter prikupljamo i obrađujemo Vaše podatke uz Vašu privolu a sukladno članku 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka, gdje slobodno i izričito dajete privolu za prikupljanje i daljnje obrathđivanje Vaših osobnih podataka ustupljenih WOW d.o.o., u svrhe koje su izričito navedene za pojedinu privolu, u ovom slučaju za svrhu slanja newslettera.

Ovaj dio zaštite privatnosti reguliran je Izjavom o privatnosti i povjerljivosti osobnih podataka. Izjava o privatnosti ujedno je sastavni dio Uvjeta poslovanja poduzeća WOW d.o.o. te se odnosi na privatnost osobnih podataka koji se prikupljaju i koriste na stranicama www.wowshop.hr i pridruženih poddomena  te u kojim uvjetima i kome ih otkrivamo. Vaše podatke prije svega čuvamo te im možete uvijek pristupiti, promijeniti ili ih u potpunosti ukloniti.

Ako želite primati naš Newsletter, od Vas ćemo prilikom prijave zatražiti Vašu e-mail adresu. S pomoću ovih podataka poboljšavamo naše buduće marketinške aktivnosti tako da Vam više odgovaraju.

Koje podatke prikupljamo:

Prilikom kupovine ili registracije u wowshop.hr internetskoj trgovini Vas obrađujemo i prikupljamo podatke nužne za ispunjenje ugovorne obveze o prodaji. Podatke koje prikupljao su:

-          osnovni osobni podaci: ime i prezime

-          osnovne kontakt podatke: adresa, broj telefona, e-mail adresa

Podatke ako nas izravno kontaktirate:

-          putem kontakt obrasca na stranici www.wowshop.hr

-          putem obrasca za reklmacije na stranici www.wowshop.hr

-          putem Zendesk chat na stranici www.wowshop.hr

-          direktno mailom

Tako prikupljene podatke koristimo samo za obradu traženih informacija i upita korisnika te u svrhu osiguravanja kvalitetnog korisničkog iskustva. Kupci i korisnici internetske stranice www.wowshop.hr suglasni su da u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te u skladu s traženim upitom obrađujemo osobne podatke. 

Prikupljanje u svrhu osiguravanja podrške kupcima i marketing.

Svrha prikupljanja podataka:

Prodaja i servis proizvoda – za obradu vaše prodaje i  servisiranje vašeg proizvoda

WOW d.o.o. će prikupiti osobne podatke,  informacije o prodaji i servisu kao i informacije o povijesti kupca kada kupite, servisirate ili popravljate proizvod kupljen kod nas, te će ih koristiti za pružanje usluga koje ste tražili i obavještavanje o pitanjima vezanim uz vaš proizvod te ispunjenje sklopljenog ugovora.

Pružanje osobnih podataka u svrhu ispunjenja sklopljenog ugovora predstavlja ugovornu obvezu te ako ih ne pružite, to može utjecati na ispravno izvršenje ugovora ili ga čak onemogućiti.

WOW d.o.o. prikuplja osobne podatke  te ih može koristiti  kako bi kupcima pružio podršku, odgovore na upite i prigovore te kako bi procijenio koje novosti i ponude vas najvjerojatnije zanimaju te vas kontaktirao u vezi s tim ponudama u skladu s vašim interesima.

Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama, pod uvjetom da postoji pravna osnova za prijenos.

Vaši osobni podaci mogu se prenositi sljedećim subjektima:

  1. Za realizaciju ugovora isporuke robe podatke ćemo dijeliti sa pružateljima distribucijskih usluga Overseas Trade CO. LTD. D.o.o. s kojima surađujemo i imamo sklopljene ugovore Pružatelj distribucijskih usluga može korisnika pri isporuci roba ili usluga tražiti osobni dokument na uvid i/ili evidentirati određene podatke sa dokumenta.  Ukoliko korisnik nije voljan predati takve podatke nužne za isporuku paketa tj. dokaz o naručiocu,  usluga ili roba neće moći biti izvršena ili uručena.
  2. Pružateljima usluga ovlaštenih servisa pri reklamiranju proizvoda unutar jamstva ili po zahtjevu korisnika zbog neispravnosti ili nemogućnosti korištenja proizvoda iz nekog od korisniku bitnih razloga.
  3. Državnim institucijama koje zatraže podatke na uvid zbog neke treće obrade istih ili potrebe za ostvarivanje prava WOW d.o.o. zbog nepoštivanja ugovora o pružanju usluga.
  4. Tvrtka  Mailchimp koja se profesionalno bavi automatiziranim slanjem oglašivačkih poruka
  5. Podatke na uvid ima programerska tvrtka Gauss d.o.o.
  6. Podatke dijelimo tj. dostupni su tvrtki E-RAČUNI d.o.o. od koje WOW d.o.o koristi poslovni program E-racuni.com

Koliko dugo zadržavamo vaše podatke:

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja, a  najmanje za vrijeme trajanja ugovora između korisnika  i WOW d.o.o.

U slučaju davanja privole za marketing i u slučaju registracije na stranici www.wowshop.hr , podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče ili korisnički račun nastao registracijom ne obriše od strane korisnika ili na zahtjev istog. U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani.

Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

Web shop:

Pristup web shopu moguć je s ili bez registracije.

Prilikom registracije, fizičke, od Vas tražimo određene osobne podatke kao što su Ime i Prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja, telefonski broj u svrhu pružanja raznih pogodnosti. Pri registraciji kupac pristupa svojoj bazi na webshopu.

Pri kupovini na stranicama bez registracije prikupljamo podatke koji su nužni  za isporuku kupljene robe te se navedeni podaci pohranjuju u svrhu ispunjenja ugovora.

Korisnik naših web stranica može izabrati  želi li primati promotivne poruke ili ne pritiskom na polje potvrde, neovisno o tome je li se registrirao na stranici ili ne.

Davanje osobnih podatka je odluka korisnika koji može ali i nemora koristiti pogodnosti naše tvrtke. Ukoliko korisnik odluči ne pružiti podatke  potrebne za određenu aktivnost, ista neće moći biti provedena.

Podaci  koje korisnik daje pri registraciji, pohranjuju se na serveru webshopa (CA INTERNET d.o.o.) u poslovnom programu kojem  pristup imaju djelatnici tog odjela uz šifre za pristup poslovnom programu.

U svakom trenutku možete deaktivirati vašu registraciju.

Gdje se pohranjuju osobni podatci:

Svi podaci pohranjuju se na nekoliko medija:

-          Podaci za promotivne svrhe: na wowshop.hr accountu i zakupljenom dijelu unutar stranice mailchimp (e-mail adresa korisnika,...)

-          Podaci o korisniku kao kupcu: na stranicama web shopa koji se nalazi na zakupljenom dijelu tvrtke koja pruža prostor na webu imenom CA INTERNET d.o.o

-          U poslovnom programu E-računi, kojem imaju pristup samo određeni djelatnici tvrtke te ovlaštena tvrtka za održavanje servera E-računi d.o.o.

-          na zakupljenim računima na Dropbox pohranjuju se podaci vezani za  jamstvo i reklamaciju u vidu fotografije, reklamacijskih primki.

Pristup i izmjena podataka:

Korisnik, u svakom trenutku, ima mogućnost pristupa svojim podacima pohranjenim na internetskim stranicama gdje ih može revidirati, mijenjati i brisati. Sve izmjene izvršene na internetskim stranicama biti će zabilježene.

Kupac tj. korisnik može u svakom trenutku dobiti informaciju o tome koje podatke WOW d.o.o. ima pohranjene  slanjem upita na email adresu gdpr@wowshop.hr

Povratnu Informaciju na vaš upit bit ćemo u mogućnosti dati  samo ukoliko je upit poslan s aktivnog emaila koji je zabilježen u našem poslovnom softwareu s točnim podacima unutar e-maila (ime i prezime, broj telefona korisnika koji traži informaciju) kako bismo Vas zaštitili od mogućnosti izlaganja Vaših osobnih podataka nekoj trećoj osobi.

Pravo na zaborav osobnih podataka korisnika:

Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka. To može učiniti slanjem zahtjeva na email adresu gdpr@wowshop.hr i podaci će biti brisani bez odgađanja osim u slučaju da postoji zakonska obveza čuvanja navedenih podataka, legitimni interes te osnova za ostvarenje vaših zakonskih prava.

Povratnu Informaciju na vaš zahtjev bit ćemo u mogućnosti dati  samo ukoliko je upit poslan s aktivnog emaila koji je zabilježen u našem poslovnom softwareu s točnim podacima unutar emaila (ime i prezime, broj telefona korisnika koji traži informaciju) kako bismo Vas zaštitili od mogućnosti izlaganja Vaših osobnih podataka nekoj trećoj osobi.

Pravo na prigovor:

Ukoliko unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor obratite se na e-mail adresu gdpr@wowshop.hr.

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka:

Prikupljeni podaci su u elektroničnom obliku zaštićeni SSL certifikatom koji kriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala korisnika i WOW d.o.o. odvija sigurnim protokolom bez mogućnosti uvida u podatke od trećih strana. Zaštitu podataka shvaćamo ozbiljno i poduzimamo sve napredne tehnologije kako bi vaši podaci ostali zaštićeni. Provodimo sve razumne mjere za zaštitu podataka  ali ne možemo jamčiti zaštitu informacija prenesenih na ili s interneta pa stoga nismo odgovorni za informacije koje na takav način primi treća strana. WOW d.o.o. pohranjuje podatke unutar EU a samo izvanredno izvan EU.

Izjavu o privatnosti, WOW d.o.o., može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta o privatnosti na stranicama WOW d.o.o.. Ovim putem pozivamo korisnike da povremeno pregledaju ovu izjavu na kojoj će biti naznačene nove izmjene  ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ako se korisnik ne slaže s ovom izjavom o privatnosti upućujemo korisnika da napusti, ne pristupa i ne koristi stranicu links.hr .Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na internetskoj stranici links.hr. Nastavak uporabe stranice od strane korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu izjavu o privatnosti.

Izjava o sigurnosti online plaćanja

WOW d.o.o. koristi WSPay za online plaćanja.

WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava WSPay sustav za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSPay za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

Politika kolačića

Kako bi stranice wowshop.hr ispravno radile, one moraju na računalo korisnika spremiti malenu količinu informacija (Cookies). Prema regulacijama EU, WOW d.o.o. prije spremanja Cookiea mora zatražiti pristanak korisnika.

Korištenjem web stranice www.wowshop.hr internet trgovina korisnik pristaje na upotrebu Cookiea.

Korisnik isključivanjem kolačića odlučuje hoće li dopustiti pohranjivanje kolačića na svom računalu. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u web pregledniku koji korisnik koristi za pregledavanje web stranica. Ukoliko korisnik onemogući kolačiće postoji mogućnost da stranica neće moći koristiti neke od funkcionalnosti koje daje wowshop web trgovina.

Ovo su primjeri trećih strana koje pružaju usluge analize i marketinške obrade podataka:

-    Google – Google Analytics koji se upotrebljava za praćenje web statistike i demografskih podataka i ponašanja web korisnika. Koristimo ju za praćenje učinkovitosti naših marketinških kampanja

-    Zendesk chat – alat koji upotrebljava se za interakciju s posjetiteljima na stranici putem chat komunikacije u stvarnom vremenu i uvid u ponašanje web korisnika. 

Kolačići se mogu klasificirati kao:

-     Privremeni kolačići (Session cookies) - pohranjuju se na računalu , te se automatski brišu nakon zatvaranja web-preglednika. Omogućuju internetskoj stranici da dobije privremene podatke, poput komentara ili stanja košarice za kupnju

-     Trajni kolačići (Persistent cookies) - Ostaju u vašem web pregledniku i nakon zatvaranja i obično imaju rok isteka. wowshop.hr koristi trajne kolačiće kako bi olakšali pristup registriranim korisnicima. Pohranjuju podatke kao što su korisničko ime i lozinka, što omogućuje da koristite funkcionalnost „zapamti me“ prilikom prijavljivanja, tako da ne morate upisivati korisničko ime i lozinku svaki puta kada posjećujete wowshop.hr.

 

 

 

wowshop.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Nastavkom pregleda web stranice wowshop.hr slažete se s korištenjem kolačića. Više o ovome možete pročitati ovdje.